A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

GINOP Plusz – 1.2.1-21

TERVEZET

A végleges változat még módosulhat.

Ön is vállalkozása fennmaradásáért, jövőállósításáért küzd?

A cégének az aktuális rendhagyó gazdasági helyzetben folyamatosan újabb és újabb kihívásoknak kell megfelelnie. Az új, semmihez nem hasonlítható jövő, rakéta sebességgel közeledik. Így önnek is létkérdés lehet, hogy fel tudja-e venni az iramot és részese lehet-e vállalkozása a jövő gyorsan változó gazdaságának. A hazai KKV-k a magyar gazdaság fontos alapját képezik, viszont termelékenységük, szervezeti működésük, emberi erőforrásaik, digitális felkészültségük tekintetében még jelentősen elmaradnak európai versenytársaiktól. 

Ez a forrás olyan KKV-kat támogat, amelyek elkötelezettek termelékenységük növelésére, nyitottak a fejlődésre és technológiai megújulásra.

 

Lássuk a részleteket!

Rendelkezésre álló forrás:

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg:

200 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma:

1.000 – 3.000 db.

Támogatás összege:

minimum 10.000.000 Ft – maximum 629.300.000 Ft.

Támogatást igénylők köre:

Mikro-, kis-, és középvállalkozások

  • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel
  • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 3 fő volt,
  • amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

A támogatást igénylőnek a felsorolt pontokban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.

Kötelezően megvalósítandó,
önállóan nem támogatható tevékenységek:

Technológiafejlesztés (pl. gép és eszközbeszerzés)

Választható,

önállóan nem támogatható tevékenységek:

Infrastrukturális és ingatlan beruházás

Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele

Képzési szolgáltatások igénybevétele

Üzleti felhő-szolgáltatás igénybevétele

Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

Projekt-előkészítés

(A technológiafejlesztés kötelező, mellette legalább 2 másik tevékenységet kötelező választani.)

Ezúttal sem támogatható az ingatlanvásárlás és gépjárművek, teherautók beszerzése. Egyéb gépek, pl. targonca azonban igen.

Támogatás mértéke, formája 

Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege:

minimum 10.000.000 Ft, maximum 629.300.000 Ft.

 

Előleg igénylése:

Azonnali előleg a Támogatói Okirat hatálybalépését követően, amely a megítélt visszatérítendő támogatás 90%-a,  de legfeljebb 566 370 000 Ft.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 70%-a.

Pályázat mikro- és kivállalkozások részére

A projekt elszámolható összköltségének maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás benyújtást megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év átlagos statisztikai állományi létszáma határozza meg, az alábbiak szerint:

Létszám Elszámolható költség /fő Maximálisan elszámolható összköltség
9 főig 1-9 főig: 11 millió Ft 99 millió Ft
49 főig

1-9 főig: 11 millió Ft

10-49 főig: 5 millió Ft

299 millió Ft
249 főig

1-9 főig: 11 millió Ft

10-49 főig: 5 millió Ft

50-249 főig: 3 millió Ft

899 millió Ft

A támogatás mértékének megoszlása

régiók szerint:

Microvállalkozás Kisvállalkozás Középvállalkozás
Regionális beruházási támogatás / Képzési támogatás / Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás / Csekély összegű támogatás Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl 70 % 70 % 60 %
Közép-Dunántúl, valamint Pest megye azon települései, amelyek szerepelnek a felhívás 1. sz. mellékletében 55 % 55 % 45 %
Nyugat-Dunántúl 45 % 45 % 35 %
Piliscsaba, Pilisjászfalu 40 % 40 % 30 %
Csekély összegű támogatás Pest megye azon települései, melyek nem szerepelnek a felhívás 1. sz. mellékletében 55 % 55 % 45 %

vinop 1.2.1-21

Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás visszatérítendő, és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatásnak minősül.

Az összköltség maximum 70%-át elérő visszatérítendő támogatás az előre meghatározott eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá.

A legfontosabb, hogy a projektzárás üzleti évét követő üzleti évben mért bruttó hozzáadott értékének (értékesítés nettó árbevétel + aktivált saját teljesítmény – anyagjellegű ráfordítás) a bázisévben (a benyújtást megelőző utolsó lezárt üzleti évben mért bruttó hozzáadott értékhez képesti növekedése az iparági országos bruttó hozzáadott érték (KSH) növekedéséhez viszonyítva növekedjen.

Az elért pontszámok arányában a kezdeti visszatérítendő támogatás vissza NEM térítendővé válik

Területi korlátozások:

  • Nem támogatható Budapest területén megvalósuló fejlesztés.

  • A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

  • A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését.

  • A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtási dátumát legalább 60 nappal megelőzően kell bejegyzésre kerülnie.

  • A támogatást igénylő legfeljebb egy megvalósítási helyszínt jelölhet meg.

 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására várhatóan

2021. március 1. – 2021. március 16. 

lesz lehetőség.

A pályázat leadásának határideje:

Nap

:

Óra

:

Perc

:

Mp

Mi, a NEXT-csoport vezetői és munkatársai, folyamatosan azon dolgozunk, hogy szakmai tudásunkkal támogassuk azokat a szervezeteket, melyek pályázati erőforrások felhasználásával kívánnak még sikeresebbé válni.

Célunk az, hogy stabil megbízható szakmai partnerei legyünk a velünk együttműködőknek, akik számára mindenkor egy kiszámítható, teljes egészében személyre szabott fejlesztési támogatást nyújtunk.

Értékünk az Ember, csapatban dolgozunk, egymásra figyelünk, és támogatjuk egymást. Az egyéni értékek teszik igazán színessé és gazdaggá a Next csoport működését és adják a szakmai elismertségét.

 

Next Project GINOP pályázat

Ha szeretne részletes tájékoztatást kapni a VINOP-1.2.1-21 pályázattal kapcsolatban kérjük adja meg adatait és hamarosan felvesszük Önnel a kapcsolatot!